تک ویت امید

لینوکس

ویم تیپ: استفاده از jj به‌جای escape در ویم

·

چرا از vim استفاده می کنم؟

·

نصب بسته در npm بدون sudo

·

متوقف کردن سرور جنگو در حال اجرا در لینوکس

·